vrijdag 18 aug 2017
You are here: Home Opa Jam Crisis

Crisis

maandag, 26 augustus 2013 12:32

In 't Kramers Nederlands book mèt de wäörd die veer gebruuke es veer Nederlands praote en sjrieve en de beteikenis vaan die wäörd, lees iech bij 't woord CRISIS; 'Beslissend stadium, keerpunt,tijdelijke welvaartsdaling'. En bij Criticaster; 'Vitter'.(Vipper)
De hoofs de gezèt mer ope te sloon, de radio of tillevisie aon te zette of de

milliarde euro's vlege d'ch um d'n oere. D'r zien daog bij dat iech ze neet in m'n portmenee höb....Bezuinege bezuinege en nogmaols bezuinege. Mien opleiding is neet genóg touwreikend gewees um ouch mer get te begriepe vaan wat gesjreve of gezag weurt euver de crisis. Deskundege perbere miech aon 't verstand te futsele wat d'r noe eigelek aon de hand is in dit land en wied hiel wied dao boete. Daan krijg Griekeland 'get' vaan us ,daan Spanje,Cyprus, Portugal en gaank zoem er door. Sinterklaos Nederland graajt ouch in de welvaartszak en wèlt (maag) neet achterblieve. En dat deit Dhr. Rutte en consorte dus ouch neet. Aoventouw koupe ze e benkske op of duie dao get centekes in zoedat ze weer wijer kinne mèt boe ze mèt bezeg waore.....!
Zellevers zien veer toch ouch oonderdeil vaan 't gehiel dat in crisis verkierd !!! Es iech gein duite höb kin iech niemes e kedooke koupe. Daon iech dat toch door geld te liene, kom iech in de perbleme. Zoe sumpel is dat veur miech. De regering kump ieskaste en zelfs vrieskiste tekort um allerlei oetkieringe en ieder touwgezagde subsidies te bevrere um mer genóg euver te hawwe um weg te geve. Weggeve jao. Want of dao oets 'ne cent vaan trökkump is nog mer de vraog.
Pensioene zien al sinds 2009 bevrore. Iech höb niks in mien ieskas/vreervak ligke wat neet vaan miech is. Zie duie mien pensioen in hun vreerkis.... Eus salaris geit veur 't groetste gedeilte op aon financiële verpliechtinge riechting de Staot.Ouch de zörg slók zien poortie op.Veer mage dat geld zéker neet gebruuke um 't resultaot vaan hel wèrke um te zette in plezeerkes!
Veer weure gedwónge te leve um te wèrke en neet te wèrke um te leve. Oonderwijl geit 't ein nao 't aander bedrief failliet. Ze kinne 't neet mie bolwèrke. En hup weer 'nen haop werkloze debij. Luikes die ziech iers good kóste helpe stoon mèt leeg han en mèt 'n leeg portemonnee. Door de crisis! Nein. Door wat aandere beslisse um zellevers beter devaan te weure....
Noe weer trök nao de beteikenis vaan 't woord crisis.; "Tijdelijke welvaartsdaling".
Kinne veer nog wel trök vaan 'ne Mercedes nao 'ne 2CV. Vaan 'n hoes mèt graasj nao 'n hoes mèt allein e väör- en achtertuintsje. Vaan edere maond 'n nui brook/kleidsje nao eder haaf jaor nui kleier kaope.? Vaan 'ne volle tank nao 'ne have tank benzien. Vaan rundsjes gevein de kaffee nao eder veur ziech . Is dat zoe erg..? Neet leuk, mer neet erg.
Wat is welvaart ? Veur miech is dat zier betrekkelijk. Este gepreuf höbs vaan 't euverdaodege is 't meulek trök te goon nao 't einvoudeger leve. Boe-inste zeker ouch leuke dinger kins doen. Fèlmpke pikke of terras. Dat leste neet lètterlek netuurlek. Op vekantie kins goon. Neet mie km 'ers hei vandan mer vekantie viere vaanoet hoes. 't Kin! En is ouch leuk. Kin teminste leuk zien.
De werklozen neet te nao gesproke.Zie höbben 't ech meulek. En 't zal veur hun neet snel verandere. Mer 't verandert. In positieve zin. Allein mote veer iers door deez welvaartsdaling heen en daan en daan........ Iech hoop 't vaan harte
En oh jao; Criticasters blieve veer altied! . Ouch es 't us good geit. Zeet noe 'ns ierlek!
En aandere- de regering – moot beseffe dat blieve plökke aon e zwoer verdeend pensioensje of salaris ouch eindeg is...!! En daan?

 

Hoofd Sponsor

Banner

Hoofd sponsoren

liliverde heugemrandwyck

Kerk vieringen

Druk hier voor de actuele kerk vieringen.

Nieuws Button

Komende 5 activiteiten

Volg ons via Facebook

Zoek op deze site.

Het weer in Heugem en Randwyck!