vrijdag 18 aug 2017
You are here: Home Omgeving Herinrichting Kleine Weerd

Herinrichting Kleine Weerd

dinsdag, 22 oktober 2013 10:50

kleineweerdStand van zaken herinrichting Kleine Weerd 


Het is alweer enige tijd geleden dat er in Maasuiterwaard de Kleine Weerd werkzaamheden zijn uitgevoerd. In oktober 2011 is de te ver doorgeschoten begroeiing in opdracht van Rijkswaterstaat verwijderd, omdat dit de waterafvoer bij hoogwater belemmerde. Om te voorkomen dat het vrijgemaakte deel opnieuw dichtgroeit, heeft Stichting het Limburgs Landschap afgelopen augustus weer paarden ingezet om het gebied te begrazen. 

Het oorspronkelijke streven van de aannemer was om in 2012

te starten met het uitgraven van de dichtgeslibde nevengeul. Deze planning bleek uiteindelijk niet haalbaar. Rijkswaterstaat heeft dit project namelijk opgenomen in een groter pakket herinrichtingsmaatregelen langs de Maas om zo efficiënt en kostenbewust mogelijk te werken. Dit pakket wordt door één aannemer uitgevoerd: Van den Herik/FL-Liebregts. 

 

Bij de totale uitvoering is onder meer vertraging ontstaan omdat Rijkswaterstaat na overleg met belangengroepen zoals de scheepvaart een groot aantal ontwerpen opnieuw tegen het licht heeft moeten houden. Momenteel is de aannemer bezig deze nieuwe ontwerpen te maken. Omdat de Kleine Weerd onderdeel is van de gehele opdracht, stemt de aannemer zijn werkzaamheden af op de andere trajecten uit het pakket. Wanneer meer bekend is over de start van de uitvoering van de Kleine Weerd, zal Rijkswaterstaat belanghebbenden daar nader over informeren.

kleineweerd2Verbetering hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit

Het uiteindelijke doel voor de Kleine Weerd is dat de Maas ruimer in haar jasje komt te zitten terwijl het tegelijkertijd een aantrekkelijk recreatiegebied blijft met voldoende natuurlijke begroeiing. Een belangrijk onderdeel van het herinrichtingsplan van Rijkswaterstaat is het uitgraven van de dichtgeslibde nevengeul. Hierdoor zal bij hoogwater de doorstroming in de uiterwaard en het aangrenzende Papenwater bij het Provinciehuis nog verder verbeteren. Ook ontstaat door de natuurvriendelijke inrichting van de geul een betere leefomgeving voor riviergebonden planten en dieren. En die zorgen op hun beurt weer voor schoner water.

 

Voor vragen kunt u bellen met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week) of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofd Sponsor

Banner

Hoofd sponsoren

liliverde heugemrandwyck

Kerk vieringen

Druk hier voor de actuele kerk vieringen.

Nieuws Button

Komende 5 activiteiten

Volg ons via Facebook

Zoek op deze site.

Het weer in Heugem en Randwyck!